Affichage : 1 - 5 sur 5 RÉSULTATS
Articles

TENINE CONTU .

 par James Stuart

          .1.
        Eccune qui ‘ssa puesia
        Cume chi pur’a mi dumandi
        Parechje volte in BASTIA
        Or’ tu GHJUVAN’ PETRU MARSILY
        Pe’ di pudènne una cria
        Leghje bè ciô ch’impennu cusi .
          .2.
        Di naturale incu l’estru
        Per te dinu vogliu cumpone
        Seguitendu l’estru maestru
        Chi vale tantu nu canzone
        Di si fora d’ogni cabbestru
        Pe’ piäce anc’a l’occasione .
          .3.
        Nu a to’ vita di siguru
        Cu faccende tra di ‘ssi loghi
        Nun ti ne scurderai puru
        Da zitellu tandu cu ghjoghi
        Po’ dopu si omu maturu
        Quante quill’altri pien’ di sfughi .
          .4.
        In paese di PIEDICROCE
        Chi ci ne stà la to’ famiglia
        Ti n’ha fattu sente ‘sse voce
        Pe’ stravàttine cu l’imbiglia
        Di manera chi nun pô noce
        Scumbattendu ma per sumiglia .
          .5.
        U to’ serviziu militare
        Quessu ti n’avera ghjuvatu
        Pe’ saltà po’ micca scumpare
        Da l’alturaghje anc’ärmatu
        Chi dopu per ogni affare
        Cummissariu n’hai stanciatu .
          .6.
        Accumpagnatu si per casu
        C’è ‘ssa Musa O! chi spicca
        Eju sempre sô persuasu 
        D’appigliàmine bè d’achjicca
        Per di pettu sinnô d’annasu
        Cu ‘ssu gärbu probiu chi ficca .
          .7.
        Oghje tempu ci sô parechji
        Appruntendusi pe’ fà male
        Spärgugliendune ‘ssi spavechji
        Nu sta Lingua Corsa chi vale
        Di più megliu cu l’usi vechji
        Senza l’embiu d’un bernagale .
          .8.
        A ti digu francatimente
        Nun c’è più un palmu di nettu
        E mancu facenu attente
        Li ne pare soga perfettu
        ‘Ssu versacciu ch’ellu si sente
        Impistànne qualunque dettu .
          .9.
        Incu l’indule inzirmatu
        Pe’ impinnà sô bè capace
        A chi cerca s’ell’è sensatu
        Nun mi pô fà tante strazie
        Chi magaru sempr’intisgiatu
        Prest’a sugnunu facciu tace .
.
        **  JAMES STUART .   6 – 2 – 2020 .  **

Articles

CUME PRIMA BONE FESTE James Stuart

 .1.
Per di siguru cume prima
Eju qui pregu bone feste
Cusi probiu cu ciô chi rima
Senza patene 'sse timpeste
Da più bassu sin'a in cima
Affannendune tante teste
A fin' ch'ell'un ci sia stima
Incu 'sse stundaccie funeste
Cume quelle di quaresima .
   .2.
Di veru quelle di NATALE
Per tutt'ognunu ma cu gioia
Un li ne fessinu gran' male
In 'ssu mentre dendu l'annoia
Chi li ne puderia vale
Pe' nun gode bè a soia
Si di fattu qualchi stivale
Tandu venessi d'un boia
Sinnô ancu d'un bernagale .

   .3.
In NATALE 'ssa festa santa
O! ch'ella ne possi bè pare
A tutti quelli ch'ell'inguanta
Cusi ne valghi per salute
Po' 'ssu prufittu chi si stanta
Tra di persone risulute
Cu 'ssa voglia dinu tamanta
Puru d'essene cunnisciute
Ind'e stonde di a chi vanta .
   .4.
Dop'a NATALE CABBU D'ANNU
Quessu magaru ne prufitti
A l'omi di 'ssu Mondu sanu
Di si pe' stànne sempr'arritti
Ma s'ell'unn'è che capivanu
Chi mancu n'ha li so' diritti
Si n'appigli quandu li danu
'Ssi bon' voti ind'i scritti
Or' quantunque chi ghjuveranu .
   .5.
Per CABBU D'ANNU chi ne vene
N'aghju per casu 'ssu rispettu
Di le so' pratighe sulenne
Ne seguitu lu suggettu
E nun patu micca catene
Pur' di sapè fà tantu nettu
Preghendune 'sse bon' nuvene
A tutt'ognunu in l'aspettu
Pe' cappià 'ssu male chi tene .
   .6.
CABBU D'ANNU francatimente
L'aspettanu tutti perciondi
Cu parechji fenduli sente
D'unn'esse più muribondi
Li digu bè di stànn'attente
Travalchendu nu 'ssi circondi
Si qualch'orecchje di märchente
Nun li fessi vene giocondi
Ni stàssi cu l'abbagliulente .
   .7.
A quelli ch'o cunnoscu puru
Incu voti ne vogliu dîlli
Cu bon' salute di siguru
Ne fussinu cusi sempr'elli
Indu 'ssi mesi ma sippuru
Tanti 'jorni fussinu belli
Si un tempu nemmancu duru
Nun venissi cu 'ssi sfragelli
Purtendu dinu l'oscuru .
   .8.
Per tutti l'amighi ch'o n'aghju
Li porghju cu tante salute
'Ssi voti cumu diceraghju
D'avènne stonde pur'astute
Cusi O! tandu più d'un paghju
Chi nun seranu bè minute
Dipoi 'ssu primu ghjennaghju
Po' 'sse 'jurnate tra 'sse lutte
Pe' francànne prestu l'antaghju .
   .9.
Di l'amighi e 'ssi parenti
Po' quill'altri nun mi scordu
Cu spera sippjenu attenti
E ogni volta sgualtri di più
Nu 'ssa vita senza turmenti
Franchi di l'impiastri sippuru
Chi d'affettu nu 'ssi mumenti
Pe' un straziànne cu disastru
Ne possinu campà cuntenti .

** JAMES STUART.  15 - 12 - 2019 . ** 
Articles

L’ACELLUCCIU IN BASTIA

par James Stuart

.1.
. Un acellucciu ghjé cascatu
. Nant’a ‘ssa Piäzza di BASTIA
. E di fattu n’ha inticciatu
. O! lu miô pettu una cria
. Pe’ stà forse allupicatu
. Ind’u stacchinu a l’umbria
. Chi capicciuttendu da l’altu
. Tra di ‘sse fronde a sulia
. Per di latu s’è appullatu .


. .2.
. Prumaticciu ‘ssu passerottu
. Pruvendune di stende l’ale
. Pe’ vulà megliu che di trottu
. S’è capulatu incu male
. Nu l’alberi lu collu rottu
. Po’ ingrunchjendu le so’ spalle
. L’aghju vistu ferm’a l’agrottu
. Bè vicin’a lu miô stifale
. Senza ch’o lu sfracelli sottu .


. .3.
. Mentre ch’o sô probiu surpresu  
. Ecc’una donna chi dumanda  
. Avendune vist’e intesu
. L’acellu cum’ellu si sbanda
. Essenduli soga difesu
. D’andàccine nu qualchi banda
. Li digu ma ch’un l’aghju presu
. Mustrendululi pe’ cummandà
. D’arriponelu bè distesu .

. .4.
. Di ‘ss’acellucciu nun mi scordu
. E ci ne pensu chi ‘ssa ‘jente
. Prestu tandu incu succorsu
. Nun s’è mossa cusi attente
. Di par’a ‘ssa donna d’accorsu
. Impenserita fendu sente
. Puru d’unn’avènne rimorsu
. Fin’ chi la miô voce ardente
. Or’ l’indetti lu passerottu .
.
. ** JAMES STUART . 4-8-2019 . **


.

Articles

GHJE NATU E SI CHJAMA, puesia

par James Stuart

==. ==
.
             1.
        Un niputinu quess’è natu
        E JAMES anch’ellu si chjama
        Cu tre numignuli ch’ha datu
        LYDIE di veru la so’ Mamma
        Chi essendun’a miô nipote
        Li porghju qui probiu ste lode .
             .2.
        Or’ GIUGLIU VINCENZIU JAMES
        Sippje felice po’ cu gioia
        Incu li soi sempr’inseme
        Campendune bè senz’annoia
        E cu a so’ vita perciondi
        For’ di lite tra ‘ssi circondi .
             .3.
        Pudessi gode tante volte
        Spenseratu ni pien’ d’affannu
        Si cu stonde di più disciolte
        Ma cusi fieru tuttu l’annu
        Ellu puru inde ‘ssi loghi
        Prufittàssi cume cu ghjoghi .
             .4.
        Omu maturu chi di versu
        Ne pigli strada s’ell’acquista
        Nemmancu ci vaghi spepersu
        Perche più megliu ci ne pô stà
        Quante quill’altri appigliendu
        S’ellu spera d’esse tremendu .
.
.      **  JAMES  STUART .  6-6-2019 .  **

Articles

** SSU VENTU MALADETTU **, James Stuart, 18-11-2018 .

 
– – – – – – – – – – – – – – – – –
Cu ‘ssu ventu maladettu di più cu fretu
In BASTIA nu ‘ssi cärrughji nimu ci va
Sippuru s’ellu soffia tantu per daretu .
Pigliendune davanti da pertuttu sbula
Ma corciu quellu chi nun si ne pô francàssi
Di Satanassu tremendu chi u capula .
Cusi forte sbuffuleghja senza piantàssi
Chi s’addisperanu parechje persone
Obligate in ‘ssu mentre d’un appigliàssi .
Nu a cità quand’ell’è per obligazione
Ci n’è quantunque unipoghi chi correnu
Cansendusi magaru nu qualchi purtone
A fin’ di ‘junghjeci induve l’aspettanu .