par James Stuart

==. ==
.
             1.
        Un niputinu quess’è natu
        E JAMES anch’ellu si chjama
        Cu tre numignuli ch’ha datu
        LYDIE di veru la so’ Mamma
        Chi essendun’a miô nipote
        Li porghju qui probiu ste lode .
             .2.
        Or’ GIUGLIU VINCENZIU JAMES
        Sippje felice po’ cu gioia
        Incu li soi sempr’inseme
        Campendune bè senz’annoia
        E cu a so’ vita perciondi
        For’ di lite tra ‘ssi circondi .
             .3.
        Pudessi gode tante volte
        Spenseratu ni pien’ d’affannu
        Si cu stonde di più disciolte
        Ma cusi fieru tuttu l’annu
        Ellu puru inde ‘ssi loghi
        Prufittàssi cume cu ghjoghi .
             .4.
        Omu maturu chi di versu
        Ne pigli strada s’ell’acquista
        Nemmancu ci vaghi spepersu
        Perche più megliu ci ne pô stà
        Quante quill’altri appigliendu
        S’ellu spera d’esse tremendu .
.
.      **  JAMES  STUART .  6-6-2019 .  **


En savoir plus sur Musanostra

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

En savoir plus sur Musanostra

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Continue reading